Government of Karnataka

Department of Information

Sunday 18/02/2018

Downloads

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೃತ್ತಿ ನಿರೂಪಣಾ ಕೌಶಲ್ಯ / ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಸನ ತರಬೇತಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳು
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೃತ್ತಿ ನಿರೂಪಣಾ ಕೌಶಲ್ಯ / ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಸನ ತರಬೇತಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳು
2016 ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
ಜನತಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರಗಳ ನೊಂದಾಣಿ ಅರ್ಜಿ
ಕಿರುಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರ್ಜಿ
ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರ್ಜಿ
ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ರಾಜ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರ್ಜಿ
ದಿನಾಂಕ: 22-12-2016 ರಂತೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣಾ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ
“ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯವಿದಾತ” ಧ್ವನಿ-ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ /ಪಂಗಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ವೃತ್ತಿ ನಿರೂಪಣಾ ಕೌಶಲ್ಯ/ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಸನ ತರಬೇತಿ ಅರ್ಜಿ
ದಿನಾಂಕ 18-07-2016 ರಂದು ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾನ್ಯತಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಅರ್ಜಿ
Expression of Interest for inclusion in panel of Directors to direct and produce short movies and documentaries
Serial Short Film Documentary Album Advertisement Other Language Films Form
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
ಶೇ.100ರ ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
ಸಾಧನೆಯ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು
Dr BR Ambedkar Booklet
Karnataka State Budget 2016-17 Highlights
Karnataka State 2016-17 Kannada
Karnataka State 2016-17 English
KSRTC Smart Card Extension 29-2-2016
Smart Card Application Form
Media Accreditation Renewal Application 2015
Tipu Sultan, Tiger of Mysore
ಗ್ರಾಮೋದಯ- ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಗಾಂಧೀಜಿ ಕನಸು – ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನಸು
Kannada Film Policy-2011
Details of Cinema Prints available at DIPR
ಸರ್ವೋದಯ
View Devraj Urs E Book
RTI-4(1)(a),4(1)(b)
ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಾಸಾಶನ ಅರ್ಜಿ
Suggested Invities -Media Co-ordination Officers Details
ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾನ್ಯತಾ ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಜಿ