Sri H. Anjaneya

Wednesday, May 22nd, 2013

Name: Sri. H. Anjaneya Constituency: Bharamasagara Permanent Address: S/o Hanumanthappa, Sibara Village, Iyanahalli Post, Chitradurga Taluk Present Address: No. 2733, 3rd, Cross, New Thippesandra ( in Capital City), HAL 3rd Stage, Bangalore -75 Telephone: 080-2525581, 22209158, 08194-302699, 9448455881(M) Elected at: General Election (Date of Election: 24. 27 & 28 April 2004)

Sri V. Shrinivasa Prasad

Wednesday, May 22nd, 2013

ಹೆಸರು: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ ವಿ. ಮತಕ್ಷೇತ್ರ: ನಂಜನಗೂಡು (ಮೀಸಲು) ತಂದೆಯ ಹೆಸರು: ಎಂ. ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ: 06-08-1949 ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ: ಮೈಸೂರು ವಿವಾಹಿತರೆ: ವಿವಾಹಿತರು ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು: ಡಿ. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಕ್ಕಳು: 3 ಹೆಣ್ಣು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ, (ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ) ವೃತ್ತಿ: ಅಡಿಗೆ ಅನಿಲ ವಿತರಕರು ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ: #91, ಭೀಮಸದನ, 7 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ, ಮೈಸೂರು - 570012 ದೂರವಾಣಿ: 0821-2511533 (LL) 944844815 (M) ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು: 1980-2004 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು [...]

Sri K Abhayachandra

Wednesday, May 22nd, 2013

ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಕೆ. ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ: ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ. ಅನಂತರಾಜ್ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ: 3೦/೦5/1949 ಜನ್ಮಸ್ಥಳ: ಮೂಡಬಿದರೆ ವಿವಾಹಿತರೆ: ವಿವಾಹಿತರು ಪತ್ನಿ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳ ಮಕ್ಕಳು: 1 ಗಂಡು, 1 ಹೆಣ್ಣು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಡಿಪ್ಲೋಮಾ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್) ವೃತ್ತಿ: ಕೃಷಿ ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ: ರುಕ್ಮಿಣಿ ಶಿವಬಾಗ್ ಕದಿರಿ, ಮಂಗಳೂರು ಈಗಿನ ವಿಳಾಸ: ರಾಜವತಿ ಮ್ಯಾನ್ ಷನ್, ಜೈನ್ ಪೇಟೆ, ಮೂಡಬಿದಿರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ದೂರವಾಣಿ: 08258-236483, 080-22353375 ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು: [...]