Re-Election in Harohalli Govt. School Poll Booth

Monday, May 6th, 2013

State News 05-05-2013

Monday, May 6th, 2013

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ವಾರ್ತಾ ಸೌಧ, ಸಂಖ್ಯೆ 17, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001. ದೂ. 080 - 2202 8032/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080 - 2202 8041 ದಿನಾಂಕ: 05-05-2013 ಪತ್ರಿಕಾ ಆಮಂತ್ರಣ   ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಂಕ ಸಮಯ   ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ   1 ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ: ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ 6-5-2013 ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ [...]

Districtwise Poll Perceentage Details and Pressmeet News

Sunday, May 5th, 2013

State News 04-05-2013

Sunday, May 5th, 2013

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ನಂ.17, ವಾರ್ತಾ ಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560 001. ದೂ. 080-22028032/34/ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 22028041 ದಿನಾಂಕ: 04-05-2013 ಪತ್ರಿಕಾ ಆಮಂತ್ರಣ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಂಕ, ವೇಳೆ ಸ್ಥಳ 1 ೧೪ ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಚುನಾವಣೆ ಮತಗಟ್ಟೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರವಾಸ: ೧) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಳು ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಹದೇವಪುರ - ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ- ಯಲಹಂಕ - ದಾಸರಹಳ್ಳಿ [...]

State News 02-05-2013

Thursday, May 2nd, 2013

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ನಂ.17, ವಾರ್ತಾ ಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560 001. ದೂ. 080-22028032/34/ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 22028041 ದಿನಾಂಕ: 02-05-2013 ಪತ್ರಿಕಾ ಆಮಂತ್ರಣ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಂಕ, ವೇಳೆ ಸ್ಥಳ 1 ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಝಾ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 03-05-2013 ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಿರ್ವಾಚನ ನಿಲಯ, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, [...]

State News 30-04-2013

Tuesday, April 30th, 2013

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ನಂ.17, ವಾರ್ತಾ ಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560 001. ದೂ. 080-22028032/34/ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 22028041 ದಿನಾಂಕ: 30-04-2013 ಪತ್ರಿಕಾ ಆಮಂತ್ರಣ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಂಕ, ವೇಳೆ ಸ್ಥಳ 1 ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಝಾ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 2-05-2013 ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಿರ್ವಾಚನ ನಿಲಯ, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, [...]

State News 29-04-2013

Monday, April 29th, 2013

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ನಂ.17, ವಾರ್ತಾ ಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560 001. ದೂ. 080-22028032/34/ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 22028041 ದಿನಾಂಕ: 29-04-2013 ಪತ್ರಿಕಾ ಆಮಂತ್ರಣ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಂಕ, ವೇಳೆ ಸ್ಥಳ 1 ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಝಾ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 30-04-2013 ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಿರ್ವಾಚನ ನಿಲಯ, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, [...]

State News 28-04-2013

Sunday, April 28th, 2013

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ನಂ.17, ವಾರ್ತಾ ಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560 001. ದೂ. 080-22028032/34/ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 22028041 ದಿನಾಂಕ: 28-04-2013 ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ವಶ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 28 (ಕರ್ನಾಟಕ ವಾರ್ತೆ): ಅಬಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ದೊರೆತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 26-4-2013 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರಹದ್ದಿನ ಗೋಕುಲ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸರ್ವೆ ನಂ. 2,3 ಸೈಟ್  ನಂ. 27, 30 [...]

State News 27-04-2013

Saturday, April 27th, 2013

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ನಂ.17, ವಾರ್ತಾ ಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560 001. ದೂ. 080-22028032/34/ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 22028041 ದಿನಾಂಕ: 27-04-2013 ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಗಮನಕ್ಕೆ   ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಡಾ: ಮನ್‌ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಭೇಟಿಗಾಗಿ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-15 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ,  ಅದೇ ದಿನ  ಸಂಜೆ 4-05 ಗಂಟೆಗೆ ನವ ದೆಹಲಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿ [...]

State News 26-04-2013

Friday, April 26th, 2013

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ನಂ.17, ವಾರ್ತಾ ಸೌಧ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560 001. ದೂ. 080-22028032/34/ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 22028041 ದಿನಾಂಕ: 26-04-2013 ಪತ್ರಿಕಾ ಆಮಂತ್ರಣ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ ದಿನಾಂಕ, ವೇಳೆ ಸ್ಥಳ 1 ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಖುರ್ರಾ (ಲಾಟರಿ) ಮೂಲಕ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ : ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎಸ್. ಸುರಂಜನ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 27-04-2013 ಶನಿವಾರ ಅಪರಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ [...]