Government of Karnataka

Department of Information

Tuesday 13/09/2016

ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತೆ 23-02-2016

Date : ಮಂಗಳವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 23rd, 2016
ಕ್ರ.ಸಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ ದಿನಾಂಕ ಸಮಯ ಸ್ಥಳ
1. ”ಜನಮನ” ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನಾಂಕ: 24-02-2016 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆಗೆ ಟೌನ್‌ಹಾಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು