Government of Karnataka

Department of Information

Wednesday 09/11/2016

Information Dept. Officers

ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1.

ಬಸವರಾಜ್

ಐಎಎಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

22028001  
2.

ಎನ್.ಆರ್.ವಿಶುಕುಮಾರ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು

22028001 9900095332
3.

ವೈ.ಸಿ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್

ಮುಖ್ಯ ವರದಿಗಾರ, ಇಂದಿರಮ್ಮ.ಪಿ.ಎಸ್, ಶೀಘ್ರಲಿಫಿಗಾರ್ತಿ, (ಆಯುಕ್ತರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು)

22028002

9448536962

9481031499

4.

ಎಂ.ರವಿಕುಮಾರ್,

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಚಾರ

22028026 9480690756
5.

ಆರ್. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ್,

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ)

22028008 9845924555
6.

ಎನ್. ಭೃಂಗೀಶ್,

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ)

22028010

9844311649

9480690755

7.

ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಮಮತಾ,

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, (ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಚಾರ)

22028006 9980082368
8.

ಡಿ.ಪಿ.ಮುರಳೀಧರ

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ವಾರ್ತೆ)

22028032 9844873889
9.

ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ,

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ)

22028014 9448509489
10.

ಎಸ್.ವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ,

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಚಾರ)

22028043 9901354871
11.

ಕೆ.ಗೋಪಾಲಗೌಡ,

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಕಟಣೆ)

22028012 8971333937
12.

ಪಿ.ಎನ್.ಗುರುಮೂರ್ತಿ,

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ವಾ.ಪ್ರ)

22028021 9449648355
13.

ಸಿ. ಮಹದೇವಯ್ಯ,

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಚಲನಚಿತ್ರ)

22028052 9449719854
14.

ಎಂ. ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ,

ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ

22028066 9448926961
15.

ಪಿ.ಎಂ.ಅಬ್ದುಲ್ಲ,

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

22028015 9019367002
16.

ಕೆ.ಹೆಚ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ,

ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ)

22028016 9980307286
17.

ಎ.ಸ್. ವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ,

ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ (ಹೆ.ಪ್ರ)

22028027  
18.

ಬಿ.ವಿ.ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್,

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರು

  9448088450
19.

ಬಸವರಾಜು,

ಛಾಯಾ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ

22028053 9448648889
20.

ಟಿ.ಸಿ. ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ,

ಹಿ.ಸ.ನಿ (ಸು.ಮ.ಪ)

22028037 9972883442
21.

ಎಂ. ಸಹನ,

ಸ.ನಿ.(ಸುಮಪ) (ಅ.ಕ)

22028034 9449245980
22.

ಪಲ್ಲವಿ ಹೊನ್ನಾಪುರ

ಸ.ನಿ.(ಸು.ಮ.ಪ)

22028027 9980219035
23.

ಟಿ.ಸಿ.ಜಗದಾಂಬ,

ಹಿ.ಸ.ನಿ., ಮಾರ್ಚ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ

22028046 9945302924
24.

ಡಿ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ

ಹಿ.ಸ.ನಿ, ಪ್ರಕಟಣಾ ಶಾಖೆ

22028044 9449806473
25.

ಎಸ್.ವಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ,

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಆ.ವಿ) (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ)

22028028 9901354871
26.

ಸಿ.ಆರ್.ನವೀನ್,

ಸ. ನಿ. (ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಶಾಖೆ)

22028078 9448058775
27.

ಕೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾವ್,

ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ವಾಪ್ರ)

22028022 9886987434
28.

ತ್ಯಾಗರಾಜಯ್ಯ,

ಸ. ನಿ. ಜನಪದ, (ಸು.ಮ.ಪ ಶಾಖೆ - ಅ.ಕ)

22028047  
29.

ಸಿ. ರೂಪ,

ಸ. ನಿ. ಮಾರ್ಚ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ

22028049 9901699807
30.

ಬಸವರಾಜ ಆರ್. ಬುಳ್ಳ,

ಸ.ನಿ. (ಆಡಿಯೋ ವಿಜುಯಲ್)

22028029 9449151319
  ————, ಮುಖ್ಯ ವರದಿಗಾರರು    
31.

ಎಂ.ಸಿ.ಪರಪ್ಪ,

ತಾಂ. ಅಧಿಕಾರಿ (ಚಲನಚಿತ್ರ)

22028030 9972188447
  ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 22863794  
  ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಶಾಖೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ 22028041  
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಛೇರಿಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
32.

ಆರ್. ಸರಸ್ವತಿ,

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೆಂ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ

22028062 9448661079
33.

ವೈ.ಕೆ. ಸಂಧ್ಯಾಶರ್ಮ,

ಹಿ.ಸ.ನಿ ಬೆಂ.ಗ್ರಾಮಾಂತರ (ಅ.ಕ)

22028063 9448094949
34.

ಕೆ. ಪಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ,

ಸ.ನಿ. ಬೆಂ.ಗ್ರಾ (ಪತ್ರಿಕಾ ಕೊಠಡಿ (ಅ.ಕ)

22258791 9448783252
35.

ಪುಟ್ಟರಾಜು,

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು (ನಗರ)

22028058 9449003244
36. ——- ಸ. ನಿ. ಬೆಂ. ನಗರ (ಅ.ಕ) 22028059  
37.

ಎಸ್. ಮಹೇಶ್ವರಯ್ಯ,

ಸ. ನಿ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

08194/222454 9449071677
38.

ಎಸ್ ಮಹೇಶ್ವರಯ್ಯ,

ಹಿ.ಸ.ನಿ.(ಹೆ.ಪ್ರ) ದಾವಣಗೆರೆ

08192/254892 9449071677
39.

ಹರೀಶ್,ವಾರ್ತಾ ಸಹಾಯಕ,

(ಸ. ನಿ. (ಹೆ.ಪ್ರ)) ದಾವಣಗೆರೆ

08192/254892  
40.

ಸಿ.ಎಂ. ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ.

ಹಿ.ಸ. ನಿ. ಕೋಲಾರ

08152/222077 9449648196
41.

ಮಮತ.ಎಂ.ಆರ್.

ಸ.ನಿ. ತುಮಕೂರು

0816/2278509 8970503492
42.

ಹಿಮಂತರಾಜು,

ಹಿ.ಸ.ನಿ (ಹೆ.ಪ್ರ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ

08182/278638 9449322102
43.

ಹಿಮಂತರಾಜು.

ಸ. ನಿ. ಶಿಕಾರಿಪುರ

08187/222355 9449322102
44.

ಎ.ಆರ್.ಪ್ರಕಾಶ್,

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೈಸೂರು

0821/2423251 9448489195
46.

ಜಿ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್

ಸ. ನಿ. ಮೈಸೂರು

0821/2420050 9341760554
47.

ವಿನೋದ್‌ಚಂದ್ರ

ಹಿ.ಸ.ನಿ (ಹೆ.ಪ್ರ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

08262/231249 9448267068
48.

ಖಾದರ್ ಷಾ.ಬಿ.ಎ.

ಸ. ನಿ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

08262/231249 9886068357
49.

ರೋಹಿಣಿ,

ಹಿ.ಸ.ನಿ, (ಹೆ.ಪ್ರ) ಮಂಗಳೂರು

0824/2424254 9448953394
50.

ರೋಹಿಣಿ,

ಸ. ನಿ. ಮಂಗಳೂರು

0824/2424254 9448953394
51.

ವಿನೋದಚಂದ್ರ,

ಸ. ನಿ. (ಹೆ.ಪ್ರ) ಮಡಿಕೇರಿ

08272/228449

9448267068
52.

ರಾಜು. ಆರ್.

ಸ. ನಿ. ಮಂಡ್ಯ

08232/224153 9743532663
53.

ಜಿ.ಚಂದ್ರಕಾಂತ್,

ಹಿ.ಸ.ನಿ (ಹೆ.ಪ್ರ) ಚಾಮರಾಜನಗರ

08226/224731 9341760554
54.

ಎನ್.ಎಸ್. ಮಹೇಶ್

ಸ. ನಿ. ಚಾಮರಾಜನಗರ

08226/224731 9343838183
55.

ವಿನೋದಚಂದ್ರ ,

ಹಿ.ಸ.ನಿ. ಹಾಸನ (ಹೆ.ಪ್ರ)

08172/268208 9448267068
56.

ವಿನೋದಚಂದ್ರ

ಸ. ನಿ ಹಾಸನ

08172/268208 9448267068
57.

ಎಂ. ಜುಂಜಣ್ಣ,

ಸ. ನಿ. ಉಡುಪಿ

0820/2524807 9845761944
58.

ಬಸವರಾಜ ಎಂ. ಕಂಬಿ,

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಳಗಾವಿ

0831/2420344 9448266946
59. ———- ಸ. ನಿ. ಬೆಳಗಾವಿ (ಹೆ.ಪ್ರ) 0831/2420344  
60.

ಶಫಿಸಾದುದ್ದೀನ್

ಸ. ನಿ. (ಹೆ.ಪ್ರ) ಕಾರವಾರ

08382/226344 9845687542
61.

ಬಿ.ಆರ್. ರಂಗನಾಥ,

ವಾರ್ತಾ ಸಹಾಯಕ - ಸ.ನಿ.(ಹೆಪ್ರ) ಬಿಜಾಪುರ

08352/250150 9448300048
62.

ಪಿ.ಎಸ್. ಹೀರೇಮಠ,

ಹಿ.ಸ.ನಿ ಧಾರವಾಡ

0836/2447469 9900334945
63. —————- ಸ. ನಿ. ಧಾರವಾಡ 0836/2447469  
64.

ಪಿ.ಎಸ್.ಪರ್ವತಿ,

ಹಿ.ಸ.ನಿ, ರಾ.ಸ.ಕೇಂ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

0836/2362636 9482174554
65.

ಸಿ.ಪಿ.ಮಾಯಾಚಾರಿ,

ಸ.ನಿ (ಹೆ.ಪ್ರ) ಗದಗ

08372/239452/239668 9945688113
66.

ಮಂಜೂನಾಥ ಸುಳ್ಳೋಳ್ಳಿ,

ವಾ.ಸ - ಸ. ನಿ.(ಹೆ.ಪ್ರ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ

08354/235342 9632511437
67.

ಸಿ.ಪಿ. ಮಾಯಾಚಾರಿ,

ಸ. ನಿ. ಹಾವೇರಿ

08375/233092 9945688113
68.

ಬಸವರಾಜ ಎಂ. ಕಂಬಿ,

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ (ಹೆ.ಪ್ರ)

08472/223133 9448266946
69.

ರವಿರಾಜ್,

ಸ. ನಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ

08472/223133 8050793904
70.

ಹೆಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ,

ಸ. ನಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

08392/275198 9880081691
71.

ರವಿರಾಜ್,

ಸ. ನಿ. (ಹೆ.ಪ್ರ) ಬೀದರ್

08482/225370 8050793904
72.

ಟಿ.ಕನುಮಪ್ಪ,

ಹಿ.ಸ.ನಿ ರಾಯಚೂರು

08532/226050 9480343592
73. - - - - - - - ಸ. ನಿ. ರಾಯಚೂರು 08532/226050  
74.

ತುಕಾರಾಮ್.ಬಿವಿ,

ಸ.ನಿ. (ಹೆ.ಪ್ರ) ಕೊಪ್ಪಳ

08539/220607 9986912507
75.

ಕವನ. ಕೆ.ಎನ್.

ಸ. ನಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

08156/275444 9844855371
76.

ದೇವರಾಜಯ್ಯ

ಹಿ.ಸ.ನಿ, ರಾಮನಗರ

27273405 9448442200
77.

ಸಿದ್ದಯ್ಯ,

ವಾರ್ತಾ ಸಹಾಯಕ - (ಸ.ನಿ, ಹೆ.ಪ್ರ) ರಾಮನಗರ

27273405  
78.

ಗಿರೀಶ್ ಎಲ್.ಪಿ.

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು.(ಹೆ.ಪ್ರ) ಕೆ.ಐ.ಸಿ. ನವದೆಹಲಿ

0112/4102263 9968652139
79.

ಗಿರೀಶ್ ಎಲ್.ಪಿ.

ಸ. ನಿ. ಕೆ.ಐ.ಸಿ. ನವದೆಹಲಿ

0112/4102263 9968652139
80.

ರವಿರಾಜ್,

ಹಿ.ಸ.ನಿ (ಹೆ.ಪ್ರ) ಯಾದಗಿರಿ

08473/253722 8050793904
81.

ಎಸ್.ಡಿ.ನದಾಪ್,

ಸ.ನಿ , ಯಾದಗಿರಿ

08473/253722  
82.

ಹೆಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ,

ಸ.ನಿ. ಹೊಸಪೇಟೆ.

08394/228444 9880081691