Government of Karnataka

Department of Information

Monday 02/05/2016

District News 12-02-2016

Date : Friday, February 12th, 2016
ಕ್ರ.ಸಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ ದಿನಾಂಕ ಸಮಯ ಸ್ಥಳ
1. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆದಂದು ಮನದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ. ದಿನಾಂಕ: 13-02-2016
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ವಾರ್ತಾ ಸೌಧ, ಸಂಖ್ಯೆ 17, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 001. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲಾಖಾ ವಾಹನ ಹೊರಡಲಿದೆ.